Lắp đặt hồ thuỷ sinh Dài 3 mét

_  Hồ có kích thước Dài 3 mét x Rộng 50 cm x Cao 70 cm

+  Đèn  : jebo 10.000k

+  Lọc   : hồ sử dụng hệ thống lọc tràn được dán âm trong hồ

+  CO2  :  Có  ( 5 giọt / giây )

+  Phân nền  :  Hồ sử dụng phân nền trộn

+  Hồ kết hợp trồng thảm cỏ đỏ và các loại cây cắt cắm

 

lau chui 2

 

vo phan 3

vo phan 4

cam cay 8

cam cay 5

10

5

8

2

thang 1

thang 2

thang 3

thang 5