Lắp đặt hồ thuỷ sinh Dài 2 mét tại Trung tâm anh ngữ Tony Of U.S.A

Thiết kế, lắp đặt hồ thuỷ sinh tại Trung tâm Anh Ngữ Tony Of U.S.A

 

_  Hồ có kích thước Dài 2 mét x Rộng 50 cm x Cao 70 cm

+  Đèn  : jebo 10.000k

+  Lọc   : hồ sử dụng hệ thống lọc tràn được dán âm trong hồ

+  CO2  :  Có  ( 5 giọt / giây )

+  Phân nền  :  Hồ sử dụng phân nền trộn

+  Hồ kết hợp trồng Rêu java và các loại cây cắt cắm

 

ho thuy sinh dep 1
ho thuy sinh dep 2
ho thuy sinh dep 3

ho thuy sinh dep 4

ho thuy sinh dep 5
ho thuy sinh dep 6
ho thuy sinh dep 7

 

_  Hồ có kích thước Dài 70 cm x Rộng 40 cm x Cao 40 cm

+ Đèn : jebo 10.000k

+ Lọc : hồ sử dụng hệ thống lọc tràn được dán âm trong hồ

+ CO2 : Có ( 3 giọt / giây )

+ Phân nền : Hồ sử dụng phân nền trộn

+ Hồ kết hợp bãi biển xanh và các loại cây cắt cắm

 

ho thuy sinh dep a

ho thuy sinh dep d

ho thuy sinh dep b

ho thuy sinh dep c