Category Archives: Dịch vụ

PHÂN NỀN

phan nen thuy sinh

Phân nền trộn chuyên dụng trồng cây thuỷ sinh   Giới thiệu :   +  Giúp cho cây sinh trưởng và phát triển toàn diện. +  Nuôi dưỡng cây thuỷ sinh trong một thời gian dài mà không cần bón thêm bất kỳ một lại phân bón nào. +  Kết cấu hợp lý tạo điều […]

Cung cấp phân nền, sỏi

Bảng giá phân nền, sỏi rãi nền    Giá phân nền trộn chuyên dụng trồng cây thuỷ sinh     Giá bán phân nền trộn : Dưới 10kg: 15.000/kg – Trên 10kg: 13.000/kg Giới thiệu : +  Giúp cho cây sinh trưởng và phát triển toàn diện. +  Nuôi dưỡng cây thuỷ sinh trong một […]